תיכון ויצו הדסים

אמנת התקשורת בקהילה

אמנת תקשורת בקהילה לומדת בדרך הער"ך

מערכת יחסים מכבדת בין  הורים ותלמידים לצוות תורמת לאקלים נעים ומכבד בין כל באי בית הספר,  מהווה דוגמה אישית לתלמידים ומעודדת אותם לפניה מכבדת הן למבוגרים והן לחבריהם. נשאף להמשיך ולבסס יחסי כבוד הדדי ושמירה על ערוצי תקשורת משמעותיים ומכבדים בין כל באי הקהילה הלומדת.

שיח מורה- הורה- תלמיד


הנחות יסוד:

 • צוות בית הספר מכיר בערך הרב של העברת מידע הדדית ותקשורת שוטפת בין הורים, בין תלמידים ובין הצוות החינוכי. תקשורת התורמת לקידום התלמידים במישור הלימודי, הרגשי והחברתי. שיח שוטף והדדי בין הורים ומורים מסייע להפוך את בית הספר לארגון קרוב ומוכר עבור כלל השותפים.
 • צוות בית הספר מכיר בזכותו של התלמיד ובזכותו של ההורה ליחס מכבד ושמירת הפרטיות בכל מידע הידוע למורה מתוקף תפקידו ובכלל.
 • התלמידים וההורים מכירים בכך שצוות בית הספר מורכב מאנשי מקצוע,  וכי יש לכבד את האוטונומיה המקצועית של הצוות.
 • צוות בית הספר מכיר בדאגה של ההורים לילדיהם, ועושה מאמצים לתת את המענה הטוב והמקצועי לכל תלמיד. 
 • אנו מעודדים את התלמידים לפנות בכוחות עצמם ליועצות למורים בכדי להכשירם לחייהם הבוגרים, והם פועלים למצות שיח וטיפול בסוגיות שיועלו בפניהם.
 • המורה הוא בעל הסמכות בכיתה. התלמידים פועלים בהתאם להנחיות המורה. בעת מחלוקת מתקיימת שיחה לאחר השיעור.
 • השיח הכיתתי מתבצע בהצבעה, בצורה נעימה, המכבדת את דעותיהם השונות של חברי הכיתה.
 • אנו מכבדים את הזמן האישי של כל מורה ויועצת על כן פניות של תלמידים והורים לאנשי הצוות ייעשו בשעות המוגדרות לכך ובאמצעים המקובלים על המורה (משוב/שליחת הודעה לנייד/ שיחת טלפון וכד').  המורה ישיב לפונה עד 48 שעות מפנייתו, *בהתחשב בחופשות טיולים ואירועים שונים שאינם בשגרה *במצבים בהם נשקפת סכנה או קיימת מצוקה נפשית יינתן מענה מידי.
 • לכל מורה שעה שבועית המיועדת לקבלת קהל.
 • כל יועצת פנויה לקבלת כל חבר בקהילה בכל נושא  מעצם היותן גורם מקשר בעל מבט מערכתי, חברתי, חינוכי ורגשי.

כללי השיח האישי:

 • שיחה עם איש הצוות החינוכי תיעשה במקום ובזמן המכבדים את כל השותפים תוך הימנעות משיחות מסדרון ושיחות אישיות במסגרת הכיתתית.
 • כל שיחה תתקיים במועד הקרוב ביותר האפשרי, ולא יאוחר מעשרה ימים מתאריך הפנייה.
 • מורים יפנו באופן ישיר אל התלמידים/אל הורים עימם הם מעוניינים לשוחח.
 • המורה יפעל למצות את השיח ואת הטיפול בסוגיות שיועלו בפניו ועל ידו עם התלמיד בטרם פנייה להורים להמשך טיפול או יידוע. ייעשה מאמץ לתת מענה ראשוני לאירוע שקרה לפני השיעור הבא שיתקיים עם אותו המורה. 
 • נשמור על שיח מכבד. 
 • ייאסף המידע הרלוונטי טרם המפגש.
 • בסיום השיחה ייערכו סיכום וכן הבנות לגבי הנושא.
 • תכני השיח יתועדו במשוב.

כללי השיח ברשת:

מדיות חברתיות – המדיה החברתית יכולה להיות כלי יעיל להעברת מידע, אך יש להשתמש בה באופן זהיר, תוך שמירה על כבודם ועל פרטיותם של תלמידים, של הורים ושל צוות ההוראה. ההודעות המעודכנות ביותר הן אלו המגיעות ממחנכי הכיתות ומהמורים.

נוסח עשרת הדיברות:
אני מתחייב/ת לשמור על הכללים הבאים ברשתות החברתיות מתוך רצון לשמור על שיח אחראי ומכבד ועל בסיס זכויות האדם ובראשן, הזכות לכבוד.
הזכות לכבוד: הזכות שלא להיות חשוף ולא להיות נתון ליחס משפיל, מבזה, מזלזל, פוגעני או יחס אכזרי ובלתי אנושי. 

1. שימוש בשפה נאותה
2. לכתוב רק מה שהייתי אומר/ת כשאני מסתכל למישהו בעיניים
3. שיקול דעת מה מתאים לקבוצה ומה עדיף שייכתב בפרטי
4. אשתדל להיות גורם ממתן בקבוצה
5. לא "לחסום" – לא אנשים, לא דעות 
6. אם שיתפתי – השתתפתי! לא לשתף את מה שעלול 
7. שמירה על פרטיות – לא מצלמים אדם סלי ידיעה, מפיצים או הופכים למדבקות
8. זה המרחב של כולם –  לא מוציאים חברים מקבוצות ולא פותחים קבוצה "ללא" מישהו מאחורי גבו
9. זמני פניה – לשמור על זמני פניה מכבדים של תלמידים והורים למורים ולהיפך.
10.  לזכור שהכל "חי" ברשת לתמיד – גם אם מחקת – זה לא נעלם.

אנחנו כאן לכל שאלה