תיכון ויצו הדסים

על בית הספר

כפר הילדים והנוער ויצו הדסים ובית הספר בתוכו הוקם בשנת 1947. ויצו הדסים הינה קהילה חינוכית רב תרבותית שמאז היווסדה כל פעילותו מבטאת פואמה פדגוגית נרחבת ומגוונת. במרוצת השנים נתן כפר הנוער וביה"ס מענה חינוכי וערכי לתלמידים עולים ממדינות שונות, לנערים מכל רחבי הארץ ומיישובי הסביבה המשולבים יחד במרחב חינוכי אחד. כיום מתחנכים ומשולבים בכפר הנוער החקלאי ובביה"ס 1300 נערים ונערות מתוכם כ – 300 בתנאי פנימייה, וכ – 220 תלמידים מתוכנית נעל"ה ועולים מכל רחבי העולם במסגרת תכנית נעל"ה. 

כפר הנוער וביה"ס אינו ממיין ונותן מענה מגוון לאוכלוסיית תלמידים הטרוגנית, ומפעיל עבורם מגוון נרחב ביותר של תכניות לימוד מכיתות חנ"מ ועד חינוך טכנולוגי ברמה הגבוה ביותר דוגמת מגמת הסייבר, מקנה לתלמידיו חינוך ערכי תוך שאיפה למיצוי כישוריהם ומצוינות. בית הספר בכפר נבחר לאחד מבתי הספר המצטיינים בחינוך לערכיות ובהישגים לימודיים העומדים בשנה"ל תשפ"ב על 94% זכאות תוך שיפור מתמיד באיכות של תעודת הבגרות, על כך ניתן לציין לטובה את אחוז הנשירה הנמוך, ושעור ההכלה הגבוה. בהלימה לעשיה החינוכית ולהישגים הגבוהים של התלמידים כך גם אחוזי הגיוס גבוהים ביותר כמו גם שעורי הקצונה ונתוני הגיוס היתר איכותני של בוגרי ביה"ס  בנים ובנות. 

התלמידים לומדים על פי תכנית הליבה של משרד החינוך כשהם לומדים באופן מפוצל את המקצועות: מתמטיקה, אנגלית, לשון ומדעים. עוד נהנים מפעילות לימודית נוספת במסגרת  הפדגוגיה החדשנית של מהות ומסע בין תחומי 

ביה"ס פועל לשילוב תפיסה חברתית קהילתית מעצימה, המעודדת תלמידים למעורבות חברתית משמעותית. העשייה בבית הספר מתנהלת  בשיתוף פעולה מלא ובהלימה לקהילה באבן יהודה, תוך מתן מענה מיטבי ליעדים הלימודיים, החברתיים והערכים ביישוב

הליבה החינוכית: 

חזון בית הספר ויצו הדסים:

הקהילה החינוכית ויצו הדסים מקדמת תהליכי למידה מבוססי חקר, תוך חיזוק ופיתוח תחושת המסוגלות העצמית, נטיותיהם האישיות וכישוריהם של כל באיה. 

 הקהילה החינוכית שואפת שכל חבריה יחושו שייכות, ויפעלו בסובלנות, מתוך אחריות אישית וחברתית לפיתוח הקהילה ועתידה של המדינה והארץ.

מתוך חזון בית הספר נובע דמותו של הבוגר 

דמות הבוגר:

מורכבת מערכים מנהיגותיים בהיבטים: האקדמיים, האישיים החברתיים בית הספר מתחייב לפעול להתפתחות התלמיד:

  • כלומד עצמאי, חוקר וסקרן. 
  • בוגר אחראי בעל תחושת מסוגלות אישית, הפועל על פי סדרי עדיפויות תוך טיפוח נטיותיו האישיות וכישוריו. 
  • בוגר  המזוהה עם החברה הישראלית, השואף ומסוגל לתרום לקידום העשייה בארץ. 

אנחנו כאן לכל שאלה