הנהלה

אלי בצלאל

מנהל הכפר

יוסי לוי

מנהל הפנימייה

אביתר אמדו

מנהלן

מריה

מנהלת פנימיית הרווחה

אריאל

מנהל השרות הפסיכוסוציאלי

ידידייה

מנהל המשק החקלאי

אנחנו כאן לכל שאלה