תיכון ויצו הדסים

לוח מבחנים https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BdvcqVqnXsq8rhbwnd5wCvA4Vrb6DN_d/edit?usp=sharing&ouid=115634175159995423170&rtpof=true&sd=tru

אנחנו כאן לכל שאלה